Wycena przedsiębiorstwa – do jakich celów się ją wykonuje

Wycena firmy – w jakich celach się ją robi
Firmy podczas swojego działania niekiedy potrzebują dokonać wyceny tego, ile są warte. Spowodowane to być może rozmaitymi okolicznościami, i zależnie od istniejących potrzeb dobiera się też sposób przeprowadzenia takiej wyceny, popularnymi metodami są porównawcza, majątkowa i dochodowa. Często prosić o nią będą instytucje finansowe, jeżeli taki podmiot stara się o jakąś formę dofinansowania w postaci linii debetowej albo kredytu. W oparciu o taką wycenę szacowane jest ryzyko i podejmowana decyzja o tym, czy wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony, czy odrzucony. Kolejną sytuacją, w jakie z reguły będzie potrzebna wycena przedsiębiorstw, jest zakup lub sprzedaż. Obie strony będą wtedy zainteresowane otrzymaniem tej informacji, gdyż wówczas łatwiej jest im osiągnąć kompromis w negocjacjach. Ale o wykonanie wyceny zapewne firma zostanie poproszona także wtedy, gdy będzie planowała swój podział albo emisję nowych akcji, w arbitrażowym postępowaniu, i jeszcze w wielu innych sytuacjach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.